Razumijevanje krštenja u vodi

Razumijevanje krštenja u vodi

RAZUMIJEVANJE KRŠTENJA U VODI

Riječ krstiti dolazi od grčkog glagola baptizo što znači „uroniti“. Proces krštenja sastoji od uranjanja i izranjanja. Taj proces se koristio za opisivanje Ivanovog i kršćanskog krštenja. Jednostavno rečeno, krstiti znači potpuno uroniti objekt u neku drugu tvar, a zatim ga ponovo izvući van.

Mnogi denominacijski ratovi vezani za krštenje mogli su se izbjeći da smo samo ispravno preveli grčku riječ za krštenje – uroniti. Kada je osoba krštena u vodi, njeno tijelo je potpuno uronjeno u vodu i ponovo izvučeno van.

Fenomenalno značenje krštenja u vodi jest da ono simbolizira smrt, pokop i uskrsnuće Isusa Krista i naše poistovjećenje s Njim u njemu. Pismo upućuje na to da je Isus bio posljednji Adam (1.Korinćanima 15:21-22, 45). Isus je, u svojoj žrtvi za nas, predstavljao (zastupao) nas. Kada osoba prima Isusa kao Gospodina, ona se u potpunosti poistovjećuje s onim što se dogodilo Isusu.

Rimljanima 6:4-6: „Stoga smo zajedno s njim ukopani putem krštenja u smrt da bismo, kao što Krist Očevom slavom bijaše uskrišen od mrtvih, i mi tako hodali u novini života. Jer ako smo srasli zajedno smrću sličnom njegovoj, bit ćemo i uskrsnućem sličnim njegovu; jer znamo ovo: naš stari čovjek je razapet zajedno s njim da bude uništeno ovo tijelo grijeha, da više ne robujemo grijehu“.

Vodeno krštenje je fizički čin koji bi trebao ostaviti neizbrisivi trag u umu osobe koja je krštena sa stvarnošću njenog sjedinjenja s Isusom Kristom.

Krštenje u vodi također daje vjerniku mogućnost da drugima otvoreno svjedoči o svom iskustvu novog rođenja. Ono služi kao vanjski znak i svjedočanstvo milosti koja se dogodila iznutra. Vjernik je bio razapet zajedno s Kristom, pokopan s Njim i uskrsnuo zajedno s Njim da hoda u novini života (Galaćanima 2:20, Rimljanima 6:4).

Isus je rekao u Matej 28:19, „Pođite, stoga, i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha“. Mi vjerujemo da je biblijski krstiti u svako ime iz Trojstva.

Netko može postaviti pitanje: „Koja je bila svrha Ivanovog krštenja?“ Ivanovo krštenje služilo je u svrhu otkrivanja Jaganjca Božjeg Izraelu, koji će odnijeti grijeh svijeta (Ivan 1:29-33). Kada je Isus – Jaganjac Božji – bio kršten, to je bilo zato da se ispuni pravednost jer On nije počinio grijeh (Matej 3:15-17). Isusovo krštenje također je pokazalo i predvidjelo Njegovu smrt, ukop i uskrsnuće koje će tek doći.

Ponekad ljudi brkaju krštenje u vodi sa krštenjem u Kristovo Tijelo (spasenje). U Djelima 2, kada je Petar propovijedao o smrti, ukopu i uskrsnuću Isusa, rekao je , „Pokajte se, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha“ (redak 38.). Kada se osoba nanovo rodi, ona je krštena Duhom Svetim u Tijelo Kristovo. To nije krštenje u vodi. Krštenje u vodi nije krštenje koje spašava. Dragocjena krv koju je Isus prolio na križu jest ta koja nas čisti od grijeha, a ne voda (vidi Efežanima 1:7; Hebrejima 9:22, Otkrivenje 1:5).

Osoba mora biti krštena u Tijelo Kristovo (spašena) prije krštenja u vodi. Jer bez da najprije učini Isusa Gospodinom i vjeruje da Ga je Bog uskrisio od mrtvih, krštenje u vodi ne bi imalo svrhe. Krštenje u vodi je iskustvo nakon spasenja kako bi se potvrdilo i ojačalo tvoje opredjeljenje da živiš pobožnim životom.

Voda krštenja predstavljaju groblje. Kada se pokapaš s Kristom u krštenju, ti objavljuješ nebu, zemlji i paklu da stari čovjek više ne postoji. Biti pokopan s Isusom znači da je tvoj stari ja umro grijehu baš kao i Isus kada je bio učinjen grijehom za nas (Rimljanima 6:3-6, 10-12). Zato smo uronjeni. To je slika ukopa (sahrane).

Izlazak iz vode označava naše biće uskrsnulo u novi život u Kristu. Biti uskrsnut s Isusom znači učiniti Ga Gospodinom svakog područja svoga života – duha, duše i tijela. Ti si kupljen krvlju Isusa i pripadaš Njemu. Zato Ga sada svaki dan pitaš, „Gospodine, gdje želiš da idem? Što želiš da kažem? Što želiš da budem? Ne moja volja, nego neka bude Tvoja volja.“

Rimljanima 6:11-13 sada postaje jako važno pismo za nas: „Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu po Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Neka, dakle, ne vlada grijeh u vašem smrtnom tijelu da mu se pokoravate u njegovim požudama. Ne prepuštajte grijehu ni svoje udove kao oružje nepravednosti, nego predajte sebe Bogu, kao oni koji su oživjeli od mrtvih, a svoje udove kao oružje pravednosti Bogu.“

Kada mi, zbog poslušnosti Očevoj Riječi, smatramo, računamo i priznajemo da smo mrtvi grijehu i živi Bogu kroz Isusa, tada ćemo iskusiti kako napredak u našem kršćanskom životu tako i pobjedu u svakodnevnoj osnovi. Stare navike i relikvije grijeha iz naših prijašnjih života nestat će. Naši umovi iskusit će obnovu i mi ćemo biti žive manifestacije Isusa Krista na zemlji.

Krštenje u vodi bi trebalo biti jako značajno vrijeme u tvom životu kao vjernika. To je vrijeme u kojem se potpuno obvezuješ na poslušnost i slijeđenje Isusa, bivajući voljan ispuniti svrhu i plan Svemogućeg Boga za tvoj život. To nije nešto samo za super-kršćane. To je osnovno kršćanstvo – dio čvrstog temelja kojeg trebaš nadograđivati.

Stoga, ako osjećaš da nikada nisi na pravi način pokopao svoju staru, grešnu narav i posvetio čitavog sebe Gospodinu, nemoj više čekati – pronađi mjesto gdje ćeš biti kršten u vodi i postati potpuno slobodan!