Kako postati Božji sin/kćer?

Kako postati Božji sin/kćer?

Znaš li kako stojiš s Bogom?

Ako nikada nisi učinio Isusa Gospodarom svog života, tada si grijehom odvojen od Boga. Ti si razlog zašto je Bog poslao Isusa na križ. Ivan 3:16 kaže, “Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da svatko tko vjeruje u njega ne propadne nego da ima život vječni.” Bog te je toliko ljubio da je dao svog jedinorođenog sina za tebe.

U 2.Korinćanima 5:21 piše da je Bog Isusa, koji nije poznavao grijeh, učinio da bude grijehom zbog nas. Grijeh je bio razlog zbog kojeg je Isus došao na zemlju. On je umro na križu i otišao u pakao samo zbog jednog razloga: da plati cijenu za grijeh. Jednom kad je cijena plaćena, Isus je uskrsnuo iz mrtvih, pobjeđujući Sotonu; time je problem grijeha bio riješen.

Bog ne drži tvoj grijeh protiv tebe. Jedina stvar koja te priječi da postaneš Božje dijete jest to što propuštaš da se okreneš od svog sadašnjeg svijeta i svog sadašnjeg boga, Sotone, i učiniš Isusa Gospodarom svoga života.

Kad je Isus platio cijenu za tebe, On je bio tvoja zamjena. U nebu je zapisano da si učinjen slobodnim. To je kao da si ti sam umro na križu prije 2000 godina. No, iako je Bog poslao Isusa da plati cijenu za tvoj grijeh, ipak to ne znači da ćeš automatski otići u nebo. Iako On ne drži ništa više protiv tebe – ti još uvijek možeš ići ravno u pakao. Zašto? Zato što nisi izabrao da primiš Isusa za svog osobnog Gospodina i Spasitelja, da prihvatiš Njegovu žrtvu kao svoju. Ti imaš slobodnu volju. Imaš pravo izabrati vlastitu sudbinu. Bog te neće prisiljavati da primiš spasenje. Izbor je tvoj. Možeš ići ravno u pakao, Bog neće pomaknuti prst da te zaustavi. On je učinio sve što je bilo potrebno poslavši Isusa u svijet.

Tvoj izbor je stavljen pred tebe.

Ako izabereš učiniti Isusa Krista svojim Gospodinom, Bog će te primiti kao svoje vlastito dijete. Postat ćeš dio Božje obitelji. On će biti tvoj Otac, a ti Njegovo dijete. Ovo nije samo teološka ideja; ovo je činjenica. To se stvarno događa. Isus je stvarno hodao ovom zemljom kao čovjek. On je stvarno otišao na križ, na njemu umro, bio pokopan, uskrsnuo od mrtvih i danas živi, sjedeći na nebesima, Bogu s desne strane.

Kad postaneš kršćanin – kad se nanovo rodiš – primaš Božju prirodu, narav svog nebeskog Oca. Narav grijeha i Sotonska narav je mrtva; Božja narav je živa. Isus je govorio ljudima svoga vremena, “Vi ste od vašeg oca đavla” (Ivan 8:44). Prihvaćanje Isusa za svoga Gospodina uzrokuje da okreneš leđa svom ocu đavlu. ili ‘bogu ovoga svijeta’, kako se Sotona naziva (2.Korinćanima 4:4). Primaš novog Oca, nebeskog Oca i nanovo se rodiš – ne fizički nego duhovno. Tvoj duh je nanovo rođen na sliku Božju.

Vidiš, ti si trostruko biće: ti si duh, imaš dušu (um, volju i emocije) i živiš u tijelu. Isus upućuje na ovo u razgovoru sa Nikodemom (Ivan 3:3-7).

Isus mu kaže, “Moraš se nanovo roditi.” Nikodem upita, “Kako to misliš? Trebam li se ponovno vratiti u majčinu maternicu?” Isus odgovara, “Ne. Što je rođeno od tijela, tijelo je. Što je rođeno od Duha, duh je.”

Nanovo rođenje jest duhovno rođenje. Rodiš se od Božjeg Duha. Duh Sveti je poslan na zemlju da ostvari novo rođenje. Kad učiniš Isusa Gospodinom svog života, Sveti Duh dolazi stanovati u tebi i uzrokuje da tvoj duh bude ponovo stvoren. Prema 2.Korinćanima 5:17, kada primiš Isusa kao Gospodara, postaješ novo biće ili novo stvorenje; staro je prošlo i sve novo je nastalo. Što se Boga tiče, u tom trenutku stojiš pred njim kao potpuno nova osoba. Prešao iz grijeha i smrti u pravednost i novi život. To je činjenica.

1.Ivanova 5:14 kaže, “Tko god vjeruje da je Isus Krist (Pomazanik), rođen je od Boga… Jer tko god je rođen od Boga, pobjeđuje svijet: a ovo je pobjeda koja nadvladava svijet – naša vjera.”

Želim da shvatiš što se događa u trenutku kad čovjek učini Isusa Krista Gospodinom svog života. U Božjim očima on postaje pobjednik svijeta. Grijeh više ne vlada nad njegovim životom. Grijeh više nije njegov gospodar. Isus Krist je njegov Gospodar i čovjek može živjeti iznad sotonskih sila koje djeluju u svijetu.

Biblija daje posebne upute koje ti je slijediti da bi postao kršćanin, odnosno kako bi se nanovo rodio. Pogledajmo Rimljanima 10:8-11:

‘Blizu ti je riječ, u tvojim ustima i u tvojem srcu,’ to je riječ vjere koju mi propovijedamo; da, ako svojim ustima priznaš da je Isus Gospodin i svojim srcem vjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Jer čovjek srcem vjeruje za opravdanje, a ustima daje priznanje za spasenje (*), jer Pismo govori: ‘Tko god vjeruje u Njega neće se posramiti.’

(Op. pr, drugi prijevod ovako glasi, “…vjera srca postiže pravednost, a priznanje usta spasenje.”)

Isus je rekao, “Onoga tko dođe k meni neću izbaciti” (Ivan 6:37). Bez obzira kakav si grešnik, bez obzira što si učinio, možeš otići k Isusu i On će te prihvatiti. Jednom kad mu dođeš, On će učiniti da se nanovo rodiš. On će te ponovo stvoriti, a taj grijeh koji te je mučio bit će stvar prošlosti. On će nestati. Bit ćeš prihvaćen pred Bogom kao da nikada nisi griješio!

Da bi se nanovo rodio, koristiš svoja usta i srce. Kao prvo, povjeruješ u svom srcu da je Božja Riječ istinita; zatim, kao drugo, priznaš svojim ustima zato što to vjeruješ.

Želim da shvatiš jednu vrlo važnu činjenicu. Ne priznaješ da si spašen zato što se osjećaš spašenim. Osjećaji nemaju apsolutno ništa sa spasenjem. Dopustite da vam dam primjer:

Pretpostavimo da ti netko kaže, ‘Jutros sam bio na banci i položio 5.000 kn na tvoj račun.’ Kako znaš da je ta osoba zaista učinila ono što je rekla? Ne vjeruješ tomu zato što osjećaš da si bogatiji za 5.000 kn, niti sumnjaš zato što se ne osjećaš drugačije. Tvoji osjećaji zaista nemaju ništa s time. Ako je riječ te osobe valjana, vjerovat ćeš joj. Ako je njena riječ loša, nećeš vjerovati.

Što se tiče spasenja, oslanjaš se na Božju Riječ – a Bog ne laže. Ako je On tako rekao, tada možeš vjerovati. On je rekao da ako vjeruješ u svom srcu i priznaš svojim ustima da je Isus Gospodin, tada ćeš biti spašen. Ne temeljiš svoje spasenje na onome što osjećaš. Temeljiš ga na čistoj, nepokvarenoj Riječi Svemogućeg Boga.

Božja riječ je jedini dokaz koji imaš da si spašen, ali to je sav dokaz koji ti je potreban!

Nekoliko dana ili tjedana nakon što si se spasio, možda se nećeš osjećati spašeno. Možeš se početi pitati je si li zaista spašen. Imat ćeš sumnje – Sotona će se pobrinuti za to! Ali kada dođu takve misli i osjećaji, samo se vrati na Božju Riječ. Vidjet ćeš da ona još uvijek govori istu stvar. Bog se nikada ne mijenja, baš kao ni Njegova Riječ. Ona jednako vrijedi danas kao i kada je prvi put izgovorena. Ljudi te mogu pokušati uvjeriti da to ne djeluje. Kušnje će te pokušati uvjeriti to isto. Doći će sumnje u tvoj um. Ali sve te stvari ne mijenjaju činjenicu da je Božja Riječ istinita.

Isus je rekao “Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju(Ivan 10:10). Trenutak u kojem učiniš Isusa Gospodarom svoga života bit će trenutak u kojem ćeš imati želju da živiš, umjesto da umreš. Mogu posvjedočiti u korist te činjenice u svom životu. Prije nego sam prihvatio Isusa kao svog Gospodina, išao sam pravo u pakao. Sve što sam volio raditi bilo je loše za mene. Navike koje sam formirao u 25 godina života bile su štetne za moje tijelo i um. Ali kada sam učinio Isusa Gospodarom svog života, sve te želje su se promijenile. Odjednom sam imao želju da se oslobodim tih prljavih navika. Imao sam želju da se oslobodim duhana, alkohola, nemoralnih misli i ponašanja, psovki, itd. Moje želje su se promijenile. Zašto? Zato što sam se ja promijenio. Stvarni ja, moj duh, se nanovo rodio. Promjene u mom duhu donijele su promjene u umu i tijelu.

Ove promjene dostupne su i tebi. Bog je tu, spreman da te prihvati, spreman da te promijeni. Više ne moraš živjeti u grijehu. Više ne moraš živjeti život poraza. Ne moraš biti ništa drugo osim Božjeg djeteta. Možeš ići putem pobjedonosnog života s Isusom kao Gospodinom i Spasiteljem. Ne moraš ponovo ići u zadnji red Sotone. Možeš biti glava a ne rep!

Želiš li se nanovo roditi? Tada mi se pridruži u molitvi za spasenje. Nemoj je samo čitati; učini svjestan napor da izgovaraš ove riječi iz dubine svoga bića. Kada završiš ovu molitvu, bit ćeš nanovo rođen.

“Nebeski Oče, dolazim Ti u Isusovo ime!

Molim i tražim Isusa da bude Gospodar nad mojim životom. Vjerujem ovo svojim srcem, stoga izgovaram svojim ustima: “Isus je umro radi mojih grijeha i uskrsnuo od mrtvih radi moga opravdanja.” Sada ga činim Gospodinom nad mojim životom.

Isuse dođi u moje srce. Vjerujem da sam sada spašen, zato govorim – Ja sam nanovo rođen, ja sam kršćanin, ja sam dijete Svemogućeg Boga.”

Sada zahvali Bogu što te je učinio Svojim djetetom. Kološanima 1:12 kažu, “Zahvaljujući Ocu, koji nas čini sposobnima, da budemo sudionici u baštini svetih u svijetlu.“ Upravo si učinjen sudionikom nasljedstva koje dolazi od Boga. Upravo si naslijedio kraljevstvo Božje!

Govoreći o Bogu, slijedeći stih iz Kološana kaže, “On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svog ljubljenog Sina, u kome imamo otkupljenje kroz njegovu krv, i oproštenje grijeha.”

Ne moraš čekati da umreš kako bi primio svoje nasljedstvo. Ti si Božje dijete u ovom trenutku i možeš primiti sve što ti pripada upravo sada! 1.Ivanova 3:2 kaže, “Ljubljeni, sada smo djeca Božja.” Izbavljen si iz vlasti tame i prenesen u kraljevstvo Božje.

Iisus je rekao, “Ne boj se, stado malo, svidjelo se Ocu vašemu dati vam kraljevstvo” (Luka 12:32).

Želim ti dobrodošlicu u Božju obitelj!