Kako dobiti odgovor na molitvu


Biblija nam kaže da je Bog Ljubav. Stranicu za stranicom vidimo bezbrojne demonstracije Njegove velike ljubavi. Čitamo o Njegovoj samilosti i obećanjima i vidimo Njegovu spremnost da upotrijebi silnu snagu i moć u korist Svog naroda. Bog je vjeran – svom narodu i svojoj Riječi.

Međutim, postoje trenuci kad smo mi, Božji izabranici, skloni osloniti sa na svojih pet fizičkih osjetila da odlučimo da li je On „zaista tu“ i čuje li i odgovara li na naše molitve. Jednom kada iznesemo svoje molitve, prečesto je lako tražiti fizičke dokaze i zatim vjerovati u ono što smo molili.

U stvari, kad to činimo, to je kao da pokušavamo vidjeti svojim ušima ili čuti nosom. Moramo odrediti, prije nego što uopće počnemo moliti, da bilo kakav fizički dokaz suprotan onome što molimo, neće nas poljuljati u sumnji i nevjeri. Trebamo shvatiti da dokaz – ili Riječ – na kojoj se naša vjera oslanja je stvarnija od onoga što možemo vidjeti. Bez obzira na fizičke dokaze, Riječ je savršena.

To je činjenica, no ponekad je korisno imati neke praktične smjernice koje će nas držati u okvirima istine. Dakle, slijedećih 7 koraka su predloženi kao smjernice koje će ti pomoći u odlučnom hodu u vjeri kad su u pitanju molitve – i čekanje na odgovor.

  1. Riječ

I Iv.3:22: I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.

I Iv.5:14-15: I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali.

Rim.12:2:Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.”

Vjera koja donosi rezultate mora se temeljiti na Božjoj Riječi. Trebaš započeti sa odgovorima na naše molitve – Riječ. Isus je rekao „Ako ostanete u meni i moje riječi ako ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam.“ (Iv15:7). Biblija sadrži više od 7.000 obećanja – obećanja koja uključuju bogatstvo i mudrost, zdravlje i uspjeh. Pronalaženje specifičnih obećanja koja se odnose na tvoju situaciju može potrajati neko vrijeme, ali bit će vrijedno truda. Neka obećanja su navedena na kraju ovog članka.

  1. Primjena vjere

 Jakov.2:14-24:Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: “Hajdete u miru, grijte se i sitite”, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: “Ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću.” Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djela jalova? Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta. Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom.

Rim.3:4: Nego neka Bog bude istinit, a svaki čovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obećanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu.”

Heb.4:11-16: Pohitimo dakle ući u taj Počinak da nitko ne padne po uzoru na takvu nepokornost. Snaga Riječi Božje Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun. Zaključak Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Stupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!”

Započni ispovijedati vjeru prije nego što vidiš manifestaciju odgovora na tvoje molitve. Vjeruj da primaš dok moliš. Čvrsto drži svoje priznanje djelujući kao da je to već učinjeno. Strah da priznaš ili djeluješ prije nego što to dobiješ nije ništa drugo nego sumnja u Božju Riječ.

  1. Odbij sumnju i strah

II Kor.10:5: „Obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu

Odbij dopustiti sumnji i strahu da uđu u tvoju svijest. Sotona će ti reći da nećeš dobiti odgovor, ali zaveži taj šapat. Ti imaš pravo i silu da srušiš svaku diskusiju koja se protivi spoznaji Božje Riječi.

Stoga, kontroloraj svoj um Riječju i zadrži se na odgovoru umjesto na problemu.

  1. Uspjeh a ne promašaj

Izreke 4:20-24: 20 Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. 21 Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. 22 Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. 23 A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. 24 Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne.”

Mt.6:22: Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve će tijelo tvoje biti svijetlo.”

Mt.13:16: A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju.”

Rim.13:14: zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i, u brizi za tijelo, ne pogodujte požudama.

Vidi sebe kroz Riječ kao uspjeh, a ne grešku.

5.Svjedoči

Otkr.12:11. Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga – sve do smrti.”

Svjedči o onome što vjeruješ. Svjedoči Riječ. Dodaj svoje svjedočanstvo onome što si primio krvlju – svom otkupljenju. Imaš pravo na sve što je Isus učinio.

  1. Vjera djelotvorna ljubavlju

Gal.5:6: „Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego – vjera ljubavlju djelotvorna.”

I Iv.4:12: Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.”

Vjera djeluje kad mi funkcioniramo u ljubavi. Uključi se u pomaganje nekome. Kako budeš prianjao uz poruku Božje ljubavi, tako će Njegova ljubav teći od tebe prema drugima.

  1. Budi onaj koji daje

Lk.6:38:Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti

Jakov 5:16: „Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova.”

Mk.4:14-29: „Sijač sije Riječ… I govoraše im: “Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. 27 Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste – sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.

Dj.20:35: „Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio.”

Kreni u davanje. Ako trebaš iscjeljenje tada nekome daj poruku iscjeljenja. Ako trebaš novac, daj novac. To je Božji zakon – žeti ćeš ono što si posijao. Način na koji mjeriš način je na koji će se mjeriti tebi.

Božja velika jamstva

Trebaš malu pomoć kod pronalaženja riječi koja pokriva tvoje potrebe? Evo nekih, za početak!

Obećanja za tvoje ljubljene, nespašene:

Luka 5:32:Nisam došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje.

Luka 19:10:Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!

Ivan 3:3,17: „Odgovori mu Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!” … Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.

Djela 11:14: „On će ti saopćiti riječi koje će donjeti spasenje tebi i svemu domu tvome.

Djela 16:31: „Oni će mu: “Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se – ti i dom tvoj!.„

Rimljanima 5:8:A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.

I Kor.7:13-16: “I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža. 14 Ta muž nevjernik posvećen je ženom i žena nevjernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako – sveta su. 15 Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog. 16 Jer što znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?

I Petrova 3:1-2: “Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena, pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje.”

II Petrova 3:9:Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. “

 

Obećanja za tvoju djecu:

Psalam 8:2: “U ustima djece i dojenčadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš (ušutkaš) mrzitelja, zlotvora

Psalam 91:11-12: “Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim.  Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen

Izreke 3:4: “Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima.

Izreke 22:6: “Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.

Izaija 44:3: “Jer na žednu ću zemlju vodu izliti i po tlu sušnome potoke. Izlit ću duh svoj na tvoje potomstvo i blagoslov na tvoja pokoljenja.”

Izaija 49:25: “Da, ovako govori Jahve: “… S onima koji se s tobom spore ja ću se sporiti, tvoju djecu ja ću izbaviti.”

Izaija 54:13: “Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će biti sreća djece tvoje.”

Kološanima 3:20: “Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu!

II Timoteju 3:15: “ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.  “

 

Obećanja za prosperitet:

Psalam 23:1: “Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam

Psalam 34:10: “Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje

Psalam 37:27: “Mlad bijah I ostarjeh, al’ ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose.

Matej 6:31-33: “Ne brinite se tjeskobno I ne govorite: što ćemo jesti, ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući?! – to sve traže pogani . jer zana Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.“

Luka 6:38: „Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti

II Kor.9:6-8: “Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo

Filipljanima 4:19: “A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. “

III Ivanova 1: “Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.”

 

Obećanja za tvoj brak:

Postanak 2:18: “I reče Jahve, Bog: “Nije dobro da čovjek bude sam: načinit ću mu pomoć kao što je on.“

Postanak 2:24:“Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo.

Psalam 101:2: “Razmatrat ću put savršenstva: kad li ćeš k meni doći? Hodit ću u nedužnosti srca u domu svojemu.

Izreke 3:5-6: “Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze

Izreke 10.12: “Mržnja izaziva svađu, a ljubav pokriva sve pogreške

Jošua 24:15: Međutim, ako vam se ne sviđa služiti Jahvi, onda danas izaberite kome ćete služiti: možda bogovima kojima su služili vaši oci s onu stranu Rijeke, ili bogovima amorejaca u čijoj zemlji sada prebivate. Ja I moj dom služit ćemo Jahvi.

Rimljanima 13:10: Ljubav ne čini bližnjemu zla. Dakle: ljubav je ispunjeni Zakon.”

I Kor.13:4-8: Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje.

Efežanima 4:31-32: “Daleko od vas svaka gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom opakošću! Naprotiv! Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. “

I Petrova 3:1-11: “1Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Riječi, da i bez riječi budu pridobiveni življenjem vas žena, 2pošto promotre vaše bogoljubno i čisto življenje. 3Vaš nakit neka ne bude izvanjski – pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina. 4Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. 5Tako su se doista i nekoć svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. 6Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako činite dobro ne bojeći se nikakva zastrašivanja. 7Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava. 8Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni! 9Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov! 10Tko uistinu želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od riječi prijevarnih; 11neka se kloni zla, a čini dobro, mir neka traži i nastoji ga postići

I Ivanova 4:15-21: “Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu. Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi. Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi. Rekne li tko: “Ljubim Boga”, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. Ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.

 

Obećanja za iscjeljenje:

Izlazak 15:26: “Zatim reče: “Budeš li zdušno slušao glas Jahve, Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima; budeš li pružao svoje uho njegovim zapovijedima i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje.”

Psalam:103:3: “…on ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti (bolesti) tvoje

Psalam:107:20: “Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne. “

Izreke 4:20-22: “Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu.  “

Izaija 53:5: “Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.”

Jeremija 17:14: “Iscijeli me, Jahve, i bit ću zdrav, spasi me, i bit ću spašen, jer ti si pjesma moja.

Jeremija 30:17: “Al’ ja ću te iscijeliti, rane ti zaliječiti – riječ je Jahvina.

Malahija 4:2: “A vama koji se Imena moga bojite sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama, i vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu. “

Matej 8:8: “Odgovori satnik: “Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj.”

Matej 9:35: I obilazio je Isus sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.”

Marko 16:15-18: “I reče im: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro.”

Luka 6:19:Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.

Hebrejima 13:8: Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke.”

Jakovljeva 5:14-16: “Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se. Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova.

I Petrova 2:24: “…on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijim ste modricama izliječeni.”

III Ivanova 1: “Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši.”

 

Obećanja za mir uma:

Psalam 37:11: “Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat.

Psalam 119:165: “Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.

Izaija 26:3: “…koji čuva mir jer se u te uzda. Jahve, ti mir nama daješ, jer ti si tvorac svih djela naših.”

Izaija 55:12: Da, s radošću ćete otići i u miru ćete biti vođeni.”

Ivan 14:27: “Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.

Rimljanima 5:1  “Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu.”

Rimljanima 8:6 “…težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.”  

Rimljanima 14:17-19 Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.  Da, tko tako Kristu služi, mio je Bogu i cijene ga ljudi.  Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje!

Rimljanima 15:13 “…A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga..”  

Filipljanima 4:6-7: “Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.”