Razumijevanje pomazanja

Razumijevanje pomazanja

RAZUMIJEVANJE POMAZANJA

Pomazanje, kako je opisano u Bibliji, može se definirati kao „Bog u tijelu čini ono što tijelo ne može učiniti.“ To je Bog koji čini one stvari koje samo On može učiniti, a čini ih kroz tijelo i krv, zemaljske posude (vidi 2.Korinćanima 4:7 – „A to blago imamo u zemljanim posudama da ta izvanredna snaga bude od Boga, a ne od nas.“).

Osnovno značenje Biblijske riječi „pomazati“ jest „izliti na, razmazati ili utrljati u.“ U Starom Zavjetu, na onoga tko je bio pomazan od Boga za posebnu službu, ulje se izlijevalo ili ga se premazivalo. Na primjer, Šaula, a kasnije i Davida, uljem je pomazao prorok Samuel kada mu je Bog otkrio da će oni biti izraelski kraljevi. Kad se kralj Šaul pobunio protiv Boga i pokušao ubiti Davida, David je odbio da mu naškodi jer je Šaul bio „Gospodinov pomazanik“ (1.Sam 24:6).

Biti pomazanik Božji ne znači samo biti izabran, nego također biti osposobljen od Njega za zadatak ili poziciju na koju te poziva. Hebrejska riječ ‘Mesija‘ i grčka riječ ‘Krist‘ znače jedno te isto – ‘Pomazanik‘.

Pomazanje je bilo znak Otkupitelja Izraela koji je trebao doći. Prorok Izaija, gledajući unaprijed u vrijeme po Duhu Svetome, vidio je Jednog kroz kojeg će „jaram (Sotonino ugnjetavanje) biti uništen zbog pomazanja“ (Izaija 10:27). Riječ ‘uništen’ znači potpuno oštećen do neupotrebljivosti, nepodoban za (đavolsku) uporabu.

Isus je, dok je čitao drugo mesijansko proročanstvo iz Izaije, rekao, „Duh Gospodnji je na meni jer me pomazao…“ Duh ga je pomazao da čini što? „… da propovijedam evanđelje siromašnima, …da iscijelim one koji su srca slomljena, da propovijedam oslobođenje zarobljenima i vratim vid slijepima, da oslobodim potlačene…“ (Luka 4:18-19). Isus je imao silu Svemogućeg Boga koja je uklanjala terete i uništavala jarmove.

Vijest o Pomazaniku i Njegovom pomazanju bila je „radosna vijest“ ili „evanđelje“ koju je posluživala prva Crkva. Kada se od Petra tražilo da po prvi put propovijeda temeljnu poruku evanđelja poganima, prva stvar koju im je rekao bila je „kako je Isusa Krista iz Nazareta Bog pomazao Duhom Svetim i silom: koji je prošao čineći dobro i ozdravljajući sve one kojima bijaše ovladao đavao, jer Bog bijaše s njim“ (Djela 10:38-39). Kada je Filip propovijedao Krista (Pomazanika i njegovo pomazanje) u Samariji, „Narod je jednodušno priklonio pozornost onome što je Filip govorio, slušajući i gledajući znamenja koja je on činio. Jer su iz mnogih opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući na sav glas, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi“ (Djela 8:6-7). Oni su čuli i primili radosnu vijest da je Pomazanik i Njegovo pomazanje došlo da uništi jarmove na njihovim leđima. Od trenutka kada su to primili Bog je to potvrđivao, baš kao što je to činio u Isusovoj službi.

Pomazanje jest Božja prisutnost kroz Svetog Duha. Pomazanje na Isusu bilo je po Svetom Duhu (Lk.4:18; Dj.10:38). Pomazanje koje smo primili od Isusa je po Duhu Svetom (usporedi 1.Iv.2:20,26-27; Iv.14:26). Pomazanje jest Božji Duh i sila za služenje na ovoj zemlji. Isus je za nas u našoj zemaljskoj službi omogućio istu prisutnost Svetog Duha koju je i on imao dok je služio na zemlji!

Riječ „Krist“ nije samo drugo ime za Isusa već upućuje na Pomazanika i pomazanje koje je bilo na Njemu i u Njemu. Na isti način riječ „kršćani“ znači mnogo više nego samo Isusovi sljedbenici. Ona znači „pomazanici“. Isto pomazanje koje uništava jarmove koje je bilo na Isusu dostupno je i tebi.

Pogledajmo još jednom 1.Ivanovu 2:27: „A pomazanje koje ste primili od njega u vama ostaje, i ne treba da vas itko poučava, nego, kako vas to isto pomazanje poučava o svemu, a istinito je i nije laž, i kako vas je ono naučilo, ostanite u  Njemu.“ Zadnje dvije riječi mogu se također prevesti kao ‘u njemu’ (tj. pomazanju). Drugim riječima, izraz može poticati vjernike da ostanu (prebivaju) u Pomazaniku, Isusu, ili da prebivaju u samom pomazanju. Oba tumačenja su ispravna zato što ne možemo odvojiti Pomazanika i pomazanje. Ako ste u Pomazaniku onda ste i u pomazanju.

Ohrabrujem vas da pronađete svaku referencu koja koristi riječ Krist u Novom Zavjetu. Svaki put kada se koristi Krist prevedite to u „Pomazanik i Njegovo pomazanje.“ Zatim meditirajte nad novim otkrivenjem tog značenja u svakom stihu. Započnite sa stihovima koji kažu da ostanemo „u Kristu“ ili „kroz Krista“ i prevedite ih „u Pomazaniku i Njegovom pomazanju.“ To će promijeniti vaš život.

Ako si „u Kristu“, postoji pomazanje za sve što si pozvan da učiniš, bez obzira koliko je mali ili veliki zadatak. To je ono što je apostol Pavao mislio kad je rekao, „Mogu sve kroz Krista (Pomazanika i Njegovo pomazanje) koji me jača“ (Filipljanima 4:13). Primijeti  da nije rekao „koji me jača“ nego „koje me jača“ (op.p. ta razlika nije vidljiva u hrvatskom prijevodu, u KJV stoji „which strengtheneth me“ umjesto „who strengtheneth me“). Pavao je govorio o pomazanju. Isto pomazanje koje je omogućilo da se nanovo rodiš iscijelit će tvoje tijelo, pomoći da uspiješ u poslu i osnažiti te da napreduješ u duhu, duši i tijelu u svakom području svoga života.