Identitet


Ja sam sve ono što Božja Riječ kaže da jesam!!!

„Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji… Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja.“ (Rimljanima 8:16,16)

„A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u vaša srca posla Duha svoga Sina koji viče: ‘Abba – Oče!’ Stoga nisi više rob, nego sin. A ako si sin, i baštinik si po Bogu.“ (Galaćanima 4:6-7)